חברי המועצה

 • Lee Shulman

  לי שולמן

  יו"ר המועצה המייעצת
 • Magdoleen Hizran

  מג'דולין חיזראן

 • Michal Beller

  מיכל בלר

 • Niza Sion

  ניצה שיאון

 • Kobi Shvarzbord

  קובי שורצבורד

לכל חברי המועצה >
Ravid Dar

הנחיית המושב - רביד דר

רכזת ידע


ידע, למידה, תיעוד, רשתות ויצירת שפה משותפת

יום חמישי, 3 בדצמבר 2020, 19:50-19:20

קישור למפגש

זה למעלה מעשור שהשימוש במתמטיקה באמצעות מידול והיסק בהקשרי חיים שונים, מוגדר כאחת ממטרות תכנית הלימודים במדינות רבות בעולם. ישראל עושה כיום צעדים ראשונים ומשמעותיים בכיוון זה, תוך למידה של ניסיון מהעולם ומההתנסות בארץ. סביב עשייה זו מתחילים להיווצר שיח משותף וקהילה מקצועית של מפתחים, מורים ומקבלי החלטות.

אחד מכלי העבודה של פילנתרופיה הוא לסייע לאגם ידע רלבנטי ולכנס את הקהילה המקצועית סביבו. מאז הקרן החלה לפסוע במתווה חטיבת הביניים, התחלנו באיסוף של ידע קיים, למידה מהעולם וסקרים אודות הנעשה בישראל. הזמנו את שותפינו למפגשים וסדנאות כדי לדון בממצאים ובתובנות ולשתף את עמיתיהם בעשייתם.

מאז פרוץ משבר קורונה לא מתאפשרים מפגשים לימודיים פנים אל פנים. עם זאת, בזכות הזום והזמן שנוצר לאנשי מקצוע הספונים בבתיהם, ניתן לקיים מפגשים מקוונים. במהלך החודשים האחרונים התקיימו מפגשים רבים שכאלו בין מומחים ישראלים, וכן עם אנשי מקצוע ממדינות מובילות בנושא, כמו הולנד, פולין, סינגפור, טאיוואן וגרמניה.

בשנתיים הקרובות, עם ההתמקדות של הקרן ביציאה אל השטח, גם פעולות הידע והרישות יתרכזו בתיעוד של העשייה בשדה ולמידה משותפת ממנה. ככל שחומרי הלימוד החדשים ישתלבו בכיתות המצוינות החדשות, אנו מתכננים להניע מסגרות של שיח משותף בין מקבלי החלטות, מפתחים, מורים, רשתות חינוך, רשויות מקומיות ובתי ספר.

שאלות לדיון:

 1. בשלב היציאה אל השטח, שבו חומרי לימוד חדשים משתלבים בכיתות מצוינות שנפתחו כעת, איזה תיעוד ומחקר יש לקיים, של אילו היבטים ובאילו כלים ושיטות?
 2. מכיוון שמספר ארגונים וקבוצות פועלים במקביל, בגישות מגוונות, כיצד נכון לבצע הערכה של אופן פעולתם בשדה? איך ניתן ברגישות לתת ביטוי לתפיסותיהם השונות?
 3. מהן הדרכים המומלצות לכינוס של קהילה מקצועית, תוך תשומת לב ליצירת אחריות משותפת ותחושת הזדהות והשתייכות סביב המהלך המשותף?
 4. אילו אמצעים על הקרן להפעיל כדי להנגיש ולהפיץ את המידע בין חברי הקהילה המקצועית, ואיזו התמחות נדרשת לשם כך?


לקראת הדיון מומלץ לקרוא את חומרי הרקע הבאים

משוב לקרן משותפיה לשנת 2020 – דוח | תקציר

בהשתתפות

נעמה אשכנזי, רכזת למידה וניהול ידע, יד הנדיב

תמי חלמיש אייזנמן, מנהלת יוזמה- מחקר לידע ולמחקר בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

עידו לויטה, מוביל ידע ואסטרטגיה בתחום החינוך, מעוז

מיכל רום, מנהלת מחקר ופיתוח ידע, שיתופים