חברי המועצה

 • Lee Shulman

  לי שולמן

  יו"ר המועצה המייעצת
 • Yossi Baidatz

  יוסי בידץ

 • Fatena Marjie

  פאתנה מרג'יה

 • Magdoleen Hizran

  מג'דולין חיזראן

 • Zbigniew Marciniak

  זבגנייב מרצ'יניאק

לכל חברי המועצה >
Adi Kidron

הנחיית המושב - עדי קידרון

אחראי תוכניות


תובנות בעקבות פיתוח משימות מידול והיסק מתמטי

יום שני, 30 בנובמבר 2020, 19:30-18:30

קישור למפגש

בעולם מקובל להגדיר את היכולת להשתמש במתמטיקה כאחת ממטרות תכנית הלימודים. לכן, לצד הידע והטכניקה, מדינות רבות משלבות בחומרי הלימוד גם פתרון של בעיות מורכבות, תוך שימוש במידול והיסק מתמטי. התפיסה הפדגוגית שעומדת בבסיס השילוב הזה מנוסחת במסמכי 'המסגרת המושגית במתמטיקה' של מחקר פיז"ה.

מיפוי של חומרי הלימוד הנהוגים בחטיבת הביניים בארץ העלה שחומרים המשלבים חשיבה מופשטת ויישומית כמעט ואינם בנמצא על המדף, קל וחומר בכיתות הלימוד. לכן, בשנתיים האחרונות המאמץ העיקרי של הקרן התמקד בפיתוח של חומרי למידה וכלים דיאגנוסטיים על בסיס התפיסה הפדגוגית של מחקר פיז"ה.

עד כה הפיתוח התמקד בשני מסלולים(ראו קטלוג הקורסים): יישום בהקשרים שונים בשיעורי המתמטיקה; ומידול מתמטי מתקדם בשיעורי המדעים. נכון לרגע זה, הקרן כבר אישרה מענקים ל-13 תכניות שכאלו, המפתחות כ-440 משימות חדשות (כ-340 לשיעורי המתמטיקה וכ-100 לשיעורי המדעים). מורים משתלבים בצוותי הפיתוח בדרכים שונות.

בתקופה הקרובה יחל ניסוי ההטמעה בכיתות, מתוך שאיפה לקבל משוב שישפר וידייק את פיתוח החומרים והכלים.  פיתוח נוסף יתמקד בתחומי עניין שעדיין חסרים ובהתאמה של המשימות להוראה ולמידה מרחוק, תוך שימוש בכלים דיגיטליים.

שאלות לדיון

 1. מהם הלקחים והתובנות מהפיתוח עד כה? האם השילוב בין ידע מתמטי והקשרי מציאות מצליח, מהם הקשיים?
 2. האם המשימות שבפיתוח מכסות בצורה מספקת את התכנים המתמטיים והקשרי החיים, האם המגוון עשיר דיו, מה חסר?
 3. לאור משבר הקורונה שיצר צורך בהוראה מרחוק והזדמנות ללמידה עצמית, עד כמה החומרים שפותחו מותאמים להוראה מרחוק וללמידה עצמית? מה ניתן וצריך לעשות כדי להתאימם?

לקראת הדיון מומלץ לקרוא את חומרי הרקע הבאים

עד כמה הצלחה בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמת חמש יחידות תלויה ביכולת חשיבה מתמטית מופשטת ויישומית מסדר גבוה – תקציר | דוח
איזו מתמטיקה נרצה ללמד בחטיבת הביניים בישראל? – תקציר | דוח
כנס בינלאומי על המסגרת המושגית של פיז"ה במתמטיקה – תקציר | דוח

בהשתתפות

יניב ביטון, ראש תחום מתמטיקה, המרכז לטכנולוגיה חינוכית

שלומית דוידוביץ, מדריכת מתמטיקה מחוזית, מחוז מרכז, משרד החינוך

זהבית כהן, חוקרת, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

ענת ירדן, ראש מחלקת הוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

אלכס פרידלנדר, חוקר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

גלי שמעוני, ראש תחום המתמטיקה, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך