תנופה ציבורית

קריאה לתלמידים והורים לבחור במצוינות בחטיבת הביניים יום חמישי, 3 בדצמבר 2020, 19:00-18:00 קישור למפגש כשמה כן היא, חטיבת הביניים היא שלב מעבר בין היסודי לתיכון. בבית הספר היסודי המטרה ברורה – לומדים את היסודות. גם בתיכון המשימה ידועה לכולם, מתמחים לקראת בחינת הבגרות. אולם, מהי המטרה של חטיבת הביניים? התשובה לכך אינה בהירה ולכן […]

תכנית הלימודים

שילוב של מידול והיסק מתמטי בתכניות הלימודים במתמטיקה ומדעים יום רביעי, 2 בדצמבר 2020, 19:00-18:00 קישור למפגש הנחת העבודה שלנו הייתה שתכנית הלימודים של ישראל בחטיבת הביניים בתחום המתמטיקה מאפשרת שילוב של משימות מידול והיסק מתמטי ברמה גבוהה, בהלימה למסגרת המושגית של מחקר פיז"ה. הנחנו שהשינוי שנעשה בתכנית הלימודים בשנים האחרונות לכיוון של רמות חשיבה […]

כיתות מצוינות

תובנות מהשדה סביב המאמץ להרחבת שורות המצוינות יום שלישי, 1 בדצמבר 2020, 20:20-19:20 קישור למפגש חומרים חדשים ומורים מוכשרים נועדו כדי לאפשר ליותר תלמידות ותלמידים ללמוד ברמת מצוינות. לשם כך, אנו משתפים פעולה עם רשויות מקומיות, רשתות בתי הספר ומחוזות החינוך כדי שיפתחו עבורם כיתות ייעודיות ומסלולי מצוינות נוספים. כל כיתה שכזו מקבלת מבית הספר […]

חומרי לימוד מאתגרים

תובנות בעקבות פיתוח משימות מידול והיסק מתמטי יום שני, 30 בנובמבר 2020, 19:30-18:30 קישור למפגש בעולם מקובל להגדיר את היכולת להשתמש במתמטיקה כאחת ממטרות תכנית הלימודים. לכן, לצד הידע והטכניקה, מדינות רבות משלבות בחומרי הלימוד גם פתרון של בעיות מורכבות, תוך שימוש במידול והיסק מתמטי. התפיסה הפדגוגית שעומדת בבסיס השילוב הזה מנוסחת במסמכי 'המסגרת המושגית […]

מיקוד בלמידה

ההשלכות הפדגוגיות של משבר קורונה על למידה עצמית יום שני, 30 בנובמבר 2020, 20:50-19:50 קישור למפגש משבר קורונה יצר לחינוך מציאות שיש בה אתגרים והזדמנויות. מצד אחד, החינוך הציבורי מתכווץ והפערים בין התלמידים מתרחבים. מצד שני, חלים שינויים בדרכי ההוראה והלמידה, הגבולות המסורתיים בין בית-המשפחה לבית הספר, בין החינוך הפורמאלי והא-פורמאלי, ובין שעות הלימודים לשעות […]

מדידה והערכה

כלי אבחון של מצוינות במתמטיקה ומדעים יום רביעי, 2 בדצמבר 2020, 20:20-19:20 קישור למפגש לכאורה, חטיבת הביניים בישראל היא שלב לימודי מאוד 'נמדד': מבחני מיצ"ב מבפנים, מבחני טימס ופיז"ה מבחוץ, נתנו לאורך השנים תמונה מקיפה על מצב המערכת. בכל שיטה ובכל נקודה, התמונה שהתקבלה די דומה – ההישגים נמוכים, אך בעליה מתונה, והפערים גדולים. מבחני […]

הוראה איכותית

זווית המבט של המורים סביב שילוב של תכני מידול והיסק מתמטי יום שלישי, 1 בדצמבר 2020, 19:00-18:00 קישור למפגש חומרי הלימוד המאתגרים המשלבים מידול והיסק מתמטי, מתקבלים על ידי מורים בהתלהבות מתגברת. במפגש ראשון, מורים רבים מביעים חשש שהממד היישומי יבוא על חשבון הדגש שהם מעניקים לידע. לאחר שהם מתנסים במשימות וחווים את הקושי בעצמם, […]

ידע וקהילה מקצועית

ידע, למידה, תיעוד, רשתות ויצירת שפה משותפת יום חמישי, 3 בדצמבר 2020, 19:50-19:20 קישור למפגש זה למעלה מעשור שהשימוש במתמטיקה באמצעות מידול והיסק בהקשרי חיים שונים, מוגדר כאחת ממטרות תכנית הלימודים במדינות רבות בעולם. ישראל עושה כיום צעדים ראשונים ומשמעותיים בכיוון זה, תוך למידה של ניסיון מהעולם ומההתנסות בארץ. סביב עשייה זו מתחילים להיווצר שיח […]