תכנית הלימודים

שילוב של מידול והיסק מתמטי בתכניות הלימודים במתמטיקה ומדעים יום רביעי, 2 בדצמבר 2020, 19:00-18:00 קישור למפגש הנחת העבודה שלנו הייתה שתכנית הלימודים של ישראל בחטיבת הביניים בתחום המתמטיקה מאפשרת שילוב של משימות מידול והיסק מתמטי ברמה גבוהה, בהלימה למסגרת המושגית של מחקר פיז"ה. הנחנו שהשינוי שנעשה בתכנית הלימודים בשנים האחרונות לכיוון של רמות חשיבה […]

הוראה איכותית

זווית המבט של המורים סביב שילוב של תכני מידול והיסק מתמטי יום שלישי, 1 בדצמבר 2020, 19:00-18:00 קישור למפגש חומרי הלימוד המאתגרים המשלבים מידול והיסק מתמטי, מתקבלים על ידי מורים בהתלהבות מתגברת. במפגש ראשון, מורים רבים מביעים חשש שהממד היישומי יבוא על חשבון הדגש שהם מעניקים לידע. לאחר שהם מתנסים במשימות וחווים את הקושי בעצמם, […]