ידע וקהילה מקצועית

ידע, למידה, תיעוד, רשתות ויצירת שפה משותפת יום חמישי, 3 בדצמבר 2020, 19:50-19:20 קישור למפגש זה למעלה מעשור שהשימוש במתמטיקה באמצעות מידול והיסק בהקשרי חיים שונים, מוגדר כאחת ממטרות תכנית הלימודים במדינות רבות בעולם. ישראל עושה כיום צעדים ראשונים ומשמעותיים בכיוון זה, תוך למידה של ניסיון מהעולם ומההתנסות בארץ. סביב עשייה זו מתחילים להיווצר שיח […]