מדידה והערכה

כלי אבחון של מצוינות במתמטיקה ומדעים יום רביעי, 2 בדצמבר 2020, 20:20-19:20 קישור למפגש לכאורה, חטיבת הביניים בישראל היא שלב לימודי מאוד 'נמדד': מבחני מיצ"ב מבפנים, מבחני טימס ופיז"ה מבחוץ, נתנו לאורך השנים תמונה מקיפה על מצב המערכת. בכל שיטה ובכל נקודה, התמונה שהתקבלה די דומה – ההישגים נמוכים, אך בעליה מתונה, והפערים גדולים. מבחני […]