חומרי לימוד מאתגרים

תובנות בעקבות פיתוח משימות מידול והיסק מתמטי יום שני, 30 בנובמבר 2020, 19:30-18:30 קישור למפגש בעולם מקובל להגדיר את היכולת להשתמש במתמטיקה כאחת ממטרות תכנית הלימודים. לכן, לצד הידע והטכניקה, מדינות רבות משלבות בחומרי הלימוד גם פתרון של בעיות מורכבות, תוך שימוש במידול והיסק מתמטי. התפיסה הפדגוגית שעומדת בבסיס השילוב הזה מנוסחת במסמכי 'המסגרת המושגית […]

מיקוד בלמידה

ההשלכות הפדגוגיות של משבר קורונה על למידה עצמית יום שני, 30 בנובמבר 2020, 20:50-19:50 קישור למפגש משבר קורונה יצר לחינוך מציאות שיש בה אתגרים והזדמנויות. מצד אחד, החינוך הציבורי מתכווץ והפערים בין התלמידים מתרחבים. מצד שני, חלים שינויים בדרכי ההוראה והלמידה, הגבולות המסורתיים בין בית-המשפחה לבית הספר, בין החינוך הפורמאלי והא-פורמאלי, ובין שעות הלימודים לשעות […]